Børnegården

Børnegården har plads til 42 børnehavebørn og 16 vuggestue børn. I 2011 fik børnegården taget en ny tilbygning i brug, da institutionen fik opført vuggestuepladser, og overgik til at være en aldersintegreret institution. Tilbygningen blev opført som et energiklasse 2015 byggeri, og for at opfylde energirammen var det nødvendigt at opføre et lille solcelleanlæg. Anlægget er et 3 kWp anlæg, hvor solcellepanelerne fylder ca. 20 m2. Anlægget forventes at kunne producere ca. 2.700 kWh/år.