Sæbygårdskolen

Ude i gårdhaven er der monteret 189 polykrystalinske solcellepaneler, som tilsammen udgør et areal på ca. 320 m2. Solcellepanelernes effektivitet afhænger af tagets hældning, som er på ca. 30 grader. For at omdanne solcellernes jævnstrøm til vekselstrøm, er anlægget tilkoblet invertere, som er opsat inde i bygningen. Oversigtstegningen viser fordelingen af inverterne.

 

Solcelleanlægget er på 6,3 kWp, og er vurderet til at kunne producere ca. 45.000 kWh/år. Anlægget er opsat som et demonstrationsanlæg til brug i undervisningen i Natur & Teknik og Fysik, hvor eleverne bl.a. kan supplere med data fra denne hjemmeside. Solcellepanelerne er opsat på taget af et udeundervisningsmiljø som blev etableret i forbindelse med, at skolen fik bygget ny indskoling og SFO.  Bygningen blev taget i brug i 2010, og er udført som en Lavenergiklasse 1 bygning, efter bygningsreglement 2008.