Børnegården

 
Current
Last Transfer
Time: 13/06/20 13:56:10
Feed-in Power
PAC: 0 W
PDC: 0 W
Plant Status
Status
1 x Mpp
Error
no errors
Plant Description
Børnegården har plads til 42 børnehavebørn og 16 vuggestue børn. I 2011 fik børnegården taget en ny tilbygning i brug, da institutionen fik opført vuggestuepladser, og overgik til at være en aldersintegreret institution. Tilbygningen blev opført som et energiklasse 2015 byggeri, og for at opfylde energirammen var det nødvendigt at opføre et lille solcelleanlæg. Anlægget er et 3 kWp anlæg, hvor solcellepanelerne fylder ca. 20 m2. Anlægget forventes at kunne producere ca. 2.700 kWh/år.
Plant Info
Serialnumber:
Plant Power:
Orientation:
Pitch:
Location:
539001966
DC 3 kWp /
AC 3 kVA
185°
25°
DK - 9300 Sæby
Inverter
Qty.
Manufacturer
Type
1
SMA
WRTL0UBA
Modules
Qty.
Manufacturer
Type
Not Specified
Not Specified
Not Specified