Skagen Skole

I forbindelse med gennemførelse af skoleudviklingsplanen for Skagen Skole blev der gennemført en større om- og tilbygning ved Skagen Skole. Bygning A blev delvist revet ned, hvorefter der er blevet opført en overdækket multibane, som kan bruges til mange slags boldspilsaktiviteter. På taget af denne bygning er solcellerne placeret. Den nye lavenergitilbygning er opført med grønne tage, men da der i dele af Skagen by er krav til valg af tagflader mm., er der søgt dispensation til denne renovering.

Dispensationen har gjort det muligt at opsætte godt 200 m2 solceller, som er leveret med en særlig mat overflade, hvilket har været et krav fra byggemyndigheden. Overfladen falder derfor godt sammen med taget, som er konstrueret af ved brug af tagpap. Solcelleanlægget er på 28,5 kWp, og forventes at kunne levere ca. 25.000 kWh/år, hvilket svarer til ca. 1/8 af skolens forbrug.