Ravnshøj Skole

Ravnshøj Skole er en kommunal folkeskole i Frederikshavn Kommune med 250 elever og 21 lærere. Elforbruget på Ravnshøj Skole inkl. idrætshal var i 2012 på ca. 140.000 kWh. Dette forbrug kommer til at blive væsentligt reduceret, ved at skolen i fremtiden kommer til at levere en stor del af dette elforbrug fra deres solcelle anlæg. På Skolens idrætshal er der opsat 378 polykrystalinske solcellepaneler, der i alt fylder 650 m2. Den samlede effekt på anlægget er 91 kWp, og det er vurderet, at anlægget, med sin størrelse og placering, kan producere ca. 84.000 kWh/år, som svarer til ca. 50 % af den el, som skole og idrætshal tilsammen brugte i 2011. Efter andre energi besparende tiltag, vil skolens elforbrug fremadrettet forventes at falde til ca. 55.000 kWh, som er ca. end en tredjedel af tidligere års forbrug. Solcellepanelerne er placeret på hallens tag, og har en hældning på ca. 15 grader. En solcelle producerer jævnstrøm, mens vi normalt bruger vekselstrøm - derfor skal jævnstrømmen laves om til vekselstrøm i en inverter. De bliver opsat inde i bygningen.

Investeringen i solcelleanlægget har været på ca. 1 mio. kr., og det betyder at Ravnshøj Skole fremover får en mindre elregning, da de producerer en del af strømmen selv. Solcelleanlægget forventes at have betalt sig tilbage på ca. 8 år.