Børnehuset Mælkevejen

På Peter Wesselsvej i Frederikshavn tæt ved Arena Nord og Nordstjerneskolen, er der bygget et helt nyt børnehus. Den nye institution er opført med plads til 150 børn, og bygningen er i alt på 1600 m2. Børnehuset bliver selvforsynende med strøm via solcelleanlægget. Der er anvendt højisolerede betonelementer som medvirker til, at varmetabet minimeres. Energivenlige betonløsninger, solceller på taget og optimal isolering har givet Børnehuset Mælkevejen et energikoncept, der lever op til fremtidige klimavisioner.

Alle udbudskrav til lyd, akustik, indeklima og energiforbrug er overholdt eller forbedret. På taget er der anbragt et solcelleanlæg på ca. 165 m2 med en årlig produktion på ca. 45.000 kWh, hvilket vil dække forbruget i børnehaven. Samtidig bliver returvarmen fra fjernvarmen udnyttet optimalt til opvarmning af huset. Opvarmningsform er fjernvarme, men returvarme, dvs. institutionen hjælper med at afkøle fjernvarmevandet til glæde for fjernvarmeværket. Budgettet for dette byggeri er på 22,5 mio. kr, og opfylder kravene til energiklasse 2020.