Børnehuset Mælkevejen

 
Current
Last Transfer
Time: 01/03/21 18:28:14
Feed-in Power
PAC: 0 W
PDC: 0 W
Plant Status
Status
5 x Offline
Error
no errors
Plant Description
På Peter Wesselsvej i Frederikshavn tæt ved Arena Nord og Nordstjerneskolen, er der bygget et helt nyt børnehus. Den nye institution er opført med plads til 150 børn, og bygningen er i alt på 1600 m2. Børnehuset bliver selvforsynende med strøm via solcelleanlægget. Der er anvendt højisolerede betonelementer som medvirker til, at varmetabet minimeres. Energivenlige betonløsninger, solceller på taget og optimal isolering har givet Børnehuset Mælkevejen et energikoncept, der lever op til fremtidige klimavisioner.
Alle udbudskrav til lyd, akustik, indeklima og energiforbrug er overholdt eller forbedret. På taget er der anbragt et solcelleanlæg på ca. 165 m2 med en årlig produktion på ca. 45.000 kWh, hvilket vil dække forbruget i børnehaven. Samtidig bliver returvarmen fra fjernvarmen udnyttet optimalt til opvarmning af huset. Opvarmningsform er fjernvarme, men returvarme, dvs. institutionen hjælper med at afkøle fjernvarmevandet til glæde for fjernvarmeværket. Budgettet for dette byggeri er på 22,5 mio. kr, og opfylder kravene til energiklasse 2020.
Plant Info
Serialnumber:
Plant Power:
Orientation:
Pitch:
Location:
1079761090
DC 53.55 kWp /
AC 53.55 kVA
Not Specified
Not Specified
DK - 9900 Frederikshavn
Inverter
Qty.
Manufacturer
Type
1
Fronius
IG_PLUS_150V_3
4
Fronius
IG_PLUS_120V_3
Modules
Qty.
Manufacturer
Type
Not Specified
Not Specified
Not Specified