Knivholt

 
Current
Last Transfer
Time: 16/06/21 00:18:49
Feed-in Power
PAC: 0 W
PDC: 0 W
Plant Status
Status
2 x Offline
1 x Data
Error
no errors
Plant Description
Herregården Knivholt Hovedgaard er en selvejende institution i Frederikshavn. Deres vision er at blive en af de første herregårde i Danmark, som bliver 100 pct. fri for fossile brændsler. Derfor er der lavet en aftale om et offentligt projekt kaldet demonstrariet. Der vil blive opsat: vindmølle, jordvarmeanlæg og indvendig isolering. Der er desuden allerede anlagt et 4,32 kWp solcelleanlæg, hvor solcellepanelerne fylder omkring 60 m2. Anlægget forventes at kunne producere ca. 4300 kWh/år.
Demonstratoriet indgår i rammerne ved Knivholt, som årligt har ca. 70.000 besøgende. Det betyder, at Demonstratoriet allerede fra begyndelsen har en stor potentiel målgruppe, da projeket naturligt indgår i områdets øvrige aktiviteter. Projektet tager udgangspunkt i udvikling af lokale muligheder og styrker, ny teknologi og samarbejde med det lokale erhvervsliv, idet formålet med demonstratoriet også er at give lokale virksomheder et udstillingsvindue til egne produkter og ydelser.
Plant Info
Serialnumber:
Plant Power:
Orientation:
Pitch:
Location:
6162585
DC 8.64 kWp /
AC 4.4 kVA
190°
30°
DK - 9900 Frederikshavn
Inverter
Qty.
Manufacturer
Type
2
KACO
Powad/PVI
Modules
Qty.
Manufacturer
Type
24
SSEC
S-180C (mono)