Current
Last Transfer
Time: 25/02/21 06:37:33
Feed-in Power
PAC: 0 W
PDC: 0 W
Plant Status
Status
4 x Offline
Error
no errors
Plant Description
I 2010 fik Frederikshavn Rådhus monteret 110 monokrystalinske solcellepaneler, som en del af et stort energirenoveringsprojekt af rådhuset. Solcellepanelerne fylder i alt 185 m2, og er fordelt på to flader; det store ovenlys og tagfladen, som har en hældning på ca. 30 grader. Til at omdanne jævnstrøm fra solcelleanlægget til vekselstrøm, er der opsat 5 invertere på rådhusets tag. Disse kan ses på oversigtstegningen.

Solcelleanlægget er på knap 20 kWp, og er ud fra størrelse og placering vurderet til at kunne producere ca. 18.000 kWh strøm pr. år. Anlægget sikrer, at Frederikshavn Rådhus lever op til kravene i lavenergiklasse 2, som svarer til 70 kWh/m2 år. I forbindelse med energirenoveringen af Frederikshavn Rådhus blev der ligeledes opsat 400 m2 solvarme på bygningens tag, som er vurderet til at producere 250.000 kWh/år. Det svarer ca. til 40 % af rådhusets årlige varmeforbrug.
Plant Info
Serialnumber:
Plant Power:
Orientation:
Pitch:
Location:
3187626
DC 19.8 kWp /
AC 19.1 kVA
170°
20°, 90°
DK - 9900 Frederikshavn
Inverter
Qty.
Manufacturer
Type
4
KACO
Powad/PVI
Modules
Qty.
Manufacturer
Type
110
SSEC
S-180C (mono)