Strandby Skole

På Strandby Skole er der opsat 286 polykrystalinske solcellepaneler, der i alt fylder 475 m2. Solcellepanelerne er fordelt på to tagflader, og har en hældning på ca. 20 grader. En solcelle producerer jævnstrøm, mens vi normalt bruger vekselstrøm. Derfor skal jævnstrømmen laves om til vekselstrøm i en inverter. Der er opsat 5 invertere på taget, som også kan ses på oversigtstegningen.

Anlægget er på knap 69 kWp, hvor et normalt husstandsanlæg maksimalt kan være på 6 kWp. Det er vurderet, at anlægget, med sin størrelse og placering, kan producere ca. 61.000 kWh/år. Det svarer til ca. 23 % af den el, som skole og idrætshal tilsammen brugte i 2010. Investeringen i solcelleanlægget har været på ca. 1 mio. kr. Strandby Skole får fremover en mindre elregning, da de producerer en del af strømmen selv. Det betyder, at solcelleanlægget kan forventes at have betalt sig tilbage på 10 år.