Skagen Skole

 
Current
Last Transfer
Time: 01/03/21 20:00:22
Feed-in Power
PAC: 0 W
PDC: 0 W
Plant Status
Status
2 x Offline
Error
no errors
Plant Description
I forbindelse med gennemførelse af skoleudviklingsplanen for Skagen Skole blev der gennemført en større om- og tilbygning ved Skagen Skole. Bygning A blev delvist revet ned, hvorefter der er blevet opført en overdækket multibane, som kan bruges til mange slags boldspilsaktiviteter. På taget af denne bygning er solcellerne placeret. Den nye lavenergitilbygning er opført med grønne tage, men da der i dele af Skagen by er krav til valg af tagflader mm., er der søgt dispensation til denne renovering.

Dispensationen har gjort det muligt at opsætte godt 200 m2 solceller, som er leveret med en særlig mat overflade, hvilket har været et krav fra byggemyndigheden. Overfladen falder derfor godt sammen med taget, som er konstrueret af ved brug af tagpap. Solcelleanlægget er på 28,5 kWp, og forventes at kunne levere ca. 25.000 kWh/år, hvilket svarer til ca. 1/8 af skolens forbrug.
Plant Info
Serialnumber:
Plant Power:
Orientation:
Pitch:
Location:
1614914302
DC 28.56 kWp /
AC 25 kVA
Not Specified
Not Specified
DK - 9990 Skagen
Inverter
Qty.
Manufacturer
Type
2
KACO
140TL
Modules
Qty.
Manufacturer
Type
Not Specified
Not Specified
Not Specified