Beredskabscenter Frederikshavn

 
Current
Last Transfer
Time: 25/02/21 04:59:20
Feed-in Power
PAC: 0 W
PDC: 0 W
Plant Status
Status
1 x Offline
Error
no errors
Plant Description
Beredskabscenter Frederikshavn løser mange forskellige opgaver både i kommunalt regi og for borgerne. For at tilpasse beredskabets fysiske rammer til de mange aktiviteter som der udføres, er der i 2013 blevet opført en ny servicebygning ved beredskabet. Servicebygningen anvendes til klar- og rengøring af køretøjer, håndtering af trykflasker og brandudstyr og meget mere. Bygningen er opført iht. energiklasse 2015. Servicehallen er efterfølgende blevet udstyret med et 9,6 kWp solcelleanlæg på i alt 65 m2, hvor der bliver opsat 40 stk. solcellepaneler. Solcelleanlægget forventes at kunne levere ca. 8000 kWh/år. Solcelleanlægget er lavet som et to delt anlæg, som er lagt ovenpå servicebygningens tag.
Plant Info
Serialnumber:
Plant Power:
Orientation:
Pitch:
Location:
1078042711
DC 10 kWp /
AC 10 kVA
180°
15°
DK - 9900 Frederikshavn
Inverter
Qty.
Manufacturer
Type
1
Growatt
Growatt 10000W
Modules
Qty.
Manufacturer
Type
Not Specified
Not Specified
Not Specified